Fractions with Trains

Fractions with Trains

Názorně a hravou formou seznamte žáky na 1. stupni základní školy s učivem věnovaným zlomkům. Žákům pomůže k rozvíjení představivosti o zlomcích panda ve vláčku, který se pohybuje po číselné ose.