FENOMEN eSIMULATOR lite CZ

FENOMEN eSIMULATOR lite CZ

Simulátor elektrického obvodu, kde si žák může vyzkoušet principy Ohmova zákona a sériového/paralelního připojení. Žák si může sestavit i svá vlastní zapojení a následně studovat skutečné hodnoty napětí, odporu atd.