English Grammar

English Grammar

Aplikace umožňuje vyučujícím a studentům procvičit anglickou gramatiku. Mohou využívat Grammar Book (vysvětlení gramatických jevů na příkladech), Grammar Practice (testování – výběr jedné ze čtyř variant odpovědí) a Marks Scored (hodnocení jednotlivých testů).