Čítanka k osobnostní a sociální výchově

Čítanka k osobnostní a sociální výchově

V rámci projektu Odyssea vznikl soubor více než 20 textů, které je možné využít ve výuce v rámci jednotlivých tematických okruhů osobnostní a sociální výchovy. Vhodné pro žáky 1. a 2. stupně k individuální a skupinové práci, obsahuje metodické pokyny pro učitele.