Chemická vazba ZŠ

Chemická vazba ZŠ

Vzdělávací program pro výuku chemie na základních školách, který se zabývá chemickou vazbou. Východisko pro obdobný program na SŠ. Aplikace je rozdělena do tří kapitol (Stavba atomu. Ionty; Chemická vazba: Soudržné síly mezi atomy či ionty; Vlastnosti látek). Součástí aplikace je řada názorných animací a úkolů, které ulehčují pochopení probírané látky.