AWW – A Web Whiteboard

AWW – A Web Whiteboard

Využívejte během vyučovacích hodin se svými žáky počítač, tablet nebo chytrý telefon pro rychlé zaznamenání odpovědí na otázky, náčrtky. Žáci mohou spolupracovat se spolužáky a sdílet svoje poznámky s ostatními.