Aktivizační seminář na školách

Seminář pro žáky základních škol

Pro žáky základních škol jsme připravili aktivizační seminář seznamující s poruchami příjmu potravy. Tento program probíhá na vybraných základních a středních školách. Zvolili jsme moderní formu komunikace se studenty a zpětná vazba nám ukazuje, že mnohé je pro žáky nové a zvolená forma jim pomáhá řadu věcí pochopit. Jeho cílem je přinést do škol osvětu a nabídnout možnosti řešení problémů s příjmem potravy! Připravený preventivní program jsme s velkým úspěchem realizovali již na desítkách škol!

Seminář trvá 45 minut a je ZDARMA. Kapacita seminářů je omezena. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu: info@eduteam.cz

Reference ze škol

w

Na naší škole proběhla aktivizační přednáška vedená lektorem společnosti Eduteam na téma poruchy příjmu potravy. V dnešní době, kdy se s touto nevyzpytatelnou nemocí setkáváme u dospívajících žáků a studentů stále častěji, shledávám její nabídku velice aktuální. Činnostní charakter přednášky a práce lektora byla pro žáky přínosem, seznámili se s novými fakty a možnostmi pomoci ohroženým kamarádům nebo přímo sami sobě. Žáky přednáška zaujala a byla přínosem pro jejich zdravý vývoj! Doporučuji tuto aktivitu i dalším školám a doufám, že se s poruchou příjmu potravy budeme setkávat stále méně.

Mgr. Petr Došek ředitel ZŠ Velvary

w

Jednalo se o vhodně sestavený pořad, který nekonvenčním způsobem žákům představil možné příčiny a mnohdy fatální důsledky mentálních onemocnění anorexie a bulimie. Přestože žáci již toto téma slyšeli v klasických vyučovacích hodinách, vnímám jako velmi přínosné, když žáci tyto a podobně závažné informace získávají nejen od svých učitelů. Při nabídce bezplatného vzdělávacího pořadu od lektorů, s nimiž máme dobré zkušenosti, jsem neváhala s objednávkou programu. Přivítala bych, kdybych podobný program mohla žákům nabídnout i v dalších letech. Těším se na další možnou spolupráci!

Mgr. Barbora Svozilová statutární zástupkyně ředitelky ZŠ Campanus

w

V naší škole proběhl program zaměřený na poruchy příjmu potravy realizovaný společností Eduteam ve 3 třídách. Děti nabízenou formu prezentace propojenou s prací s tablety přijaly a s nadšením si počítaly svoje osobní hodnoty dle uvedeného programu. Protože je tato problematika stále aktuální, byly bychom rádi, kdyby i v budoucnu bylo možné využít takto koncipovaný program.

Mgr. Jaroslav Kopecký ředitel ZŠ Příbram