Služby

Online doučování žáků a studentů

Cílem on-line doučování je pomocí individuálního přístupu eliminovat negativní dopady poruch učení na zapojení žáka do procesu výuky a napomoci žákům lépe učivo pochopit, osvojit si ho a získat potřebné znalosti a dovednosti.

EDUPROGRAMY – VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO ŽÁKY

Ve spolupráci s MISS JUNIOR realizujeme zdarma sérii vzdělávacích modul pro žáky základních i středních škol. Ve spolupráci s Miss Junior ČR jsme započali sérii přednášek a školení na téma Poruchy příjmu potravy.