Lektoři

Mgr. Alena Rakoušová

Absolventka VOŠP, FF UK a PedF UK. Má mnoholetou praxi na základních školách. Vedle toho se intenzivně věnuje výzkumnému šetření, které se týká práce učitele se vzdělávacím obsahem na principu integrace. Spolupracuje se základními školami ve výzkumu in …

Více o lektorovi

Mgr. Pavla Sýkorová

absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, aprobace matematika a zeměpis. Vyučuje matematiku, zeměpis a informatiku na základní škole. Do výuky pravidelně zapojuje práci s interaktivní tabulí. V roce 2012 zvítězila v I. ročníku celostátní soutěže výu …

Více o lektorovi

Mgr. Filip Jelínek

absolvoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, aprobace výpočetní technika – tělesná výchova. V současné době působí na Gymnáziu v Prachaticích. Dlouhodobě se zabývá zapojováním informačních technologií do výuky. Působí jako ICT koordi …

Více o lektorovi

Mgr. Dana Svobodová

vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně – 1. stupeň. Má 32 let pedagogické praxe v základní škole. V současné době pracuje jako OSVČ – lektorka celoživotního vzdělávání. Kromě vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřuje také n …

Více o lektorovi

Mgr. Tomáš Mikeska

absolvoval Pedagogickou fakultu UK Praha, aprobace český jazyk a dějepis. Má více než 12leté zkušenosti s výukou na základní i střední škole, působí i jako asistent na katedře dějin a didaktiky dějepisu + ředitel gymnázia. Specializuje se na didaktiku …

Více o lektorovi

Mgr. Martin Lána

vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství pro střední školy, tělesná výchova – geografie), posléze Technickou univerzitu v Liberci, fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická (rozšiřující studium informatik …

Více o lektorovi

Mgr. Jiří Havlík

vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Má více než 8 letou praxi s výukou na základní i střední škole. Více než 10 let vedl divizi vzdělávání Nakladatelství Fraus a byl ředitelem společnosti AMV o.p.s., která se zabývala DVPP. Na seminá …

Více o lektorovi

Mgr. David Bílek

absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, aprobace chemie a fyzika. Má více než 12leté zkušenosti s výukou na základní i střední škole. Do výuky aktivně zapojuje výpočetní techniku a moderní výukové postupy. Svoje semináře zaměřuje na využití a dida …

Více o lektorovi

Mgr. Jan Horák

absolvent Pf UHK, aprobace: učitelství pro 1. stupeň – zaměření hudební výchova, praxe na ZŠ 11 let, Učitel, mentor, metodik prevence a koordinátor EVVO.  Absolvent výcviku Otvíráme dveře mentorům. Od roku 2012 lektor vzdělávacích programů – školení me …

Více o lektorovi

Mgr. Kamila Wawroszová

studovala na Filosofické fakultě v Olomouci, obor jednooborová psychologie, studium dokončila na  FF-UK v Praze v oboru klinická psychologie. Ještě v době studií pracovala jako odborný konzultant při náboru a psychologické diagnostice zaměstnanců v T …

Více o lektorovi

Mgr. Jakub Švec

absolvoval FF UK obory filozofie a pedagogika. Působil jako učitel společenských věd a občanské výchovy na gymnáziu Minerva, vedl tým lektorů, připravujících adaptační kurzy pro studenty FF UK, spolupracoval s CERMATem na přípravě úloh pro maturitní zk …

Více o lektorovi

Mgr. Martin Kuneš

Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Několik let působil jako pedagog na základní škole.Do vyučování aktivně zapojuje internet, výpočetní techniku a moderní vyučovací postupy. Působil jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus, kde …

Více o lektorovi

Mgr. Dušan Slovák

vystudoval Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelství. Během své osmileté praxe vyučoval na gymnáziu a základní škole. Ve svých seminářích propojuje možnosti moderní techniky s výukovými postupy, které umožňují žákům získávat kompetence k učení a ř …

Více o lektorovi

Mgr. Helena Průžová

je učitelkou českého a německého jazyka na Katolickém gymnáziu v Třebíči a Jazykové škole Miramare v Třebíči. Kromě výuky se věnuje také oblasti metodiky – spolupracuje s nakladatelstvími Didaktis, Computer Media a Raabe (odborná a metodická spolupráce …

Více o lektorovi

Mgr. Helena Průžová